INFORMACE K OČKOVÁNÍ DĚTÍ PROTI COVID-19 KE STAŽENÍ ZDE (Zdroj: Česká vakcinologická společnost)

 

Provoz ordinace  !!!!!!!

 

od19.7-30.7.20201.2021  má naše ordinace plánovanou dovolenou.

Zastupuje MUDr.Kučerovská Marie  ve vedlejší ordinaci.

 

Stále platí provoz ordinace v režimu covidového ustanovaní .

Tzn. při akutním onemocnění či jiné konzultaci je nutno vždy  zavolat do ordinace MUDr.Kučerovské a domluvit si po konzultaci s paní doktorkou návštěvu ordinace.

tel. kontakt 541227766 či web.stránky www.mudrkucerovska.cz

 

Jiří Chudáček

 

 

 

 

 

Informace platné od 1.9.2020

 

! Prosíme rodiče  aby měli před vstupem do naší ordinace ochranné prostředky na obličeji/ rouška apod/ 

  akutně  nemocné dítě  je nutno  o b j e d n a t    předem /telefonicky, mail / v naší ordinaci!!. viz níže uvedené informace. Ordinační doba pro nemocné a preventivní prohlídky jsou plánovány na objednání a rozvrh ordinačních hodin zůstavají  stejné jak v záhlaví web stránek -ordinační doba-/ kurativa,poradny/resp. dle aktuální situace  vyplývající s  koronavirové  epedemie.V rámci objednaného času vyšetření dítěte dodržujte prosíme dohodnutý čas objednání či plánovaného vyšetření.Snažíme se o to aby chod ordinace byl plynulý a rodiče s dětmi nemuseli čekat v čekárně.

Děkujeme za pochopení

 

 

Ordinační hodiny od 01.01.2021

platí  během školního roku  2020/2021

Vzhledem k zrušení nouzového stavu a dobré epidemiologické situaci dochází ke změne ordinačních hodin dle výše uvedeného doporučení.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě akutního onemocnění dítěte z a v o l e j t e  do ordinace/tel:541225236/stále přetrvává distanční konzultace  a bude  vám sdělen čas vyšetření dítěte v čase určeném pro akutně nemocné pacienty /viz ordinační doba pro nemocné/a dodržujte pokynů viz níže.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 

1.  Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (541 225 236). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2.   K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3.   Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4.   Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

5.   Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6.   Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7.   Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení. 

8.   Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.

9.   Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10.  Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo. 

11.  Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12.  Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13.  Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je. 

14.  Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15.  Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky

16.   Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

DOPORUČENÍ PRO ČEKÁRNY

Doporučení pro čekárny PLDD

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karantena_a_osetrovne.pdf (213142)

Další aktuality budeme postupně uvádět.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud rodiče změnili pojišťovnu dětem pro rok 2020, prosím nahlašte nám do ordinace tuto změnu.!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Péče o akutně nemocné pacienty mimo ordinační hodiny,  víkendy a svátky,  vánoční svátky je zajištěna v rámci LSPP vždy od 15:30-07  hod - zajištuje FN Brno Černopolní 9 (tel: 532234935)

Prosba ohledně adres pacientů a pojištoven:

Žádáme rodiče, pokud mají jiné příjmení než jejich dítě, aby své příjmení i příjmení dítěte uváděli na poštovní schránce. Dochází totiž k tomu, že se pozvánky na preventivní prohlídky vracejí. Rovněž žádáme o sdělení změny zdravotní pojištovny. Změnu rodiče nahlásí i u jiných organizací, ale u svého lékaře to velmi často opomenou!!! To stejné platí i o kontaktní adrese či změně emailové adresy.

Rovněž prosíme o přihlášení nově narozených miminek po propuštění z porodnice na příslušnou zdravotní pojištovnu (matky dítěte). Ale předtím je nutno si vyzvednout na matrice v Brně ul. Dominikánská RODNÉ ČÍSLO dítěte a dále nutno dítě ihned přihlásit ke zdravotnímu pojištění.

Kontakt na matriku: tel: 542526232

Od 1.7.2010 je zapotřebí rodný list dítěte, propuštěcí zpráva z porodnice a očkovací průkaz dítěte.

Prosím o dodržování ordinačních hodin pro nemocné.

Informace mailem

Pokud chcete dostávat e-mailem občasná aktuální hlášení o novinkách z naší ordinace, či zajímavé články, pošlete prosím email na:

jiri.chudacek@seznam.cz

 

Další zajímavé odkazy :

www.ockovanideti.cz

www.detskylekar.cz

 www.pandemie.mzcr.cz

 www.babyonline.cz


© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode