MUDr. Jiří Chudáček MUDr. Jana Chudáčková

Privátní ordinace pro děti a dorost

Upozornění!!  od 29.7-9.8.2024  máme řádnou dovolenou

Ordinaci zastupuje MUDr.Kučerovská ve svých ordinačních hodinách a to pouze pro AKUTNĚ nemocné pacienty po předchozím buď objednání na www.mudrkucerovska.cz nebo tel čísle 541227766.Děkujeme.


zyž dávno už skončila epidemie COVID-19 pro zajištění lepšího komfortu pro nemocné pacienty návštěva v naší ordinace  vždy po  t e l e f o n i c k é m objednání  či objednání m a i l e m na určitou dobu návštěvy ordinace i nadále preferujeme tento režim zachovat. Tím se urychlí provoz ordinace a především zkrátí čekací doba  před vyšetření nemocného dítěte a sníží se riziko možnosti další infekce v čekárně naší ordinace.Prosíme o dodržování těchto pravidel.
Z důvodů extrémního nárůstu nemocnosti a častých telefonických dotazů prosíme o t r p ě l i v o s t  při telefonování do naší ordinace.

Děkujeme.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K OČKOVÁNÍ DĚTÍ PROTI COVID-19 KE STAŽENÍ ZDE  (Zdroj: Česká vakcinologická společnost)

Kompletní informace očkování dětí od 12 let v očkovacích centrech. Očkování dětí v ordinacích PLPD zatím není možné

Ordinační doba pro nemocné a preventivní prohlídky jsou plánovány na objednání a rozvrh ordinačních hodin je v záložce ordinační doba. V rámci objednaného času vyšetření dítěte dodržujte prosíme dohodnutý čas objednání či plánovaného vyšetření. Snažíme se o to aby chod ordinace byl plynulý a rodiče s dětmi nemuseli čekat v čekárně. Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ  t.č aktuálně neplatí

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (541 225 236). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.


Prosba ohledně adres pacientů a změn pojištoven:

Pokud rodiče změnili pojišťovnu dětem pro rok 2022, prosím nahlašte nám do ordinace tuto změnu.!!!!!!

Žádáme rodiče, pokud mají jiné příjmení než jejich dítě, aby své příjmení i příjmení dítěte uváděli na poštovní schránce. Dochází totiž k tomu, že se pozvánky na preventivní prohlídky vracejí. Rovněž žádáme o sdělení změny zdravotní pojištovny. Změnu rodiče nahlásí i u jiných organizací, ale u svého lékaře to velmi často opomenou!!! To stejné platí i o kontaktní adrese či změně emailové adresy.

Rovněž prosíme o přihlášení nově narozených miminek po propuštění z porodnice na příslušnou zdravotní pojištovnu (matky dítěte). Ale předtím je nutno si vyzvednout na matrice v Brně ul. Dominikánská RODNÉ ČÍSLO dítěte a dále nutno dítě ihned přihlásit ke zdravotnímu pojištění.

Kontakt na matriku: tel: 542526232

Od 1.7.2010 je zapotřebí rodný list dítěte, propuštěcí zpráva z porodnice a očkovací průkaz dítěte.

Prosím o dodržování ordinačních hodin pro nemocné.

Další zajímavé odkazy 

www.ockovanideti.cz

www.detskylekar.cz

www.pandemie.mzcr.cz

www.babyonline.cz